Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten är påbörjad

Fyra personer gräver det symboliska första spadtaget

I början av december togs det första symboliska spadtaget utbyggnaden av anstalten i Tidaholm. Utbyggnaden beräknas vara helt klar våren 2028

Utbyggnaden av anstalten Tidaholm innebär att sju nya boendehus ska byggas med totalt 320 platser. Utöver boendehus planeras också sysselsättningshus, en ny byggnad för inpasseringskontroll och administration, bevakningscentral, omlastningscentral och ett nytt centralkök.

Totalt väntas utökningen innebära cirka 115 nya arbetstillfällen i Tidaholm. Hela projektet genomförs i etapper och beräknas preliminärt vara helt klart våren 2028.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se