Tidaholms kommun presenterar koldioxidbudget

Tidaholms kommun, som geografiskt område, behöver minska sina utsläpp med 14 % per år för att uppfylla sin del av Parisavtalet. Kommunen, företag och medborgare behöver hjälpas åt för att göra det möjligt.

Parisavtalet är en internationell överenskommelse kring minskningar av utsläpp. För att få koll på vad det innebär för Tidaholm har kommunen låtit ta fram en koldioxidbudget. I den framgår det hur mycket företag, organisationer och invånare i Tidaholm behöver minska sina utsläpp för att uppnå sin del av avtalet.

I koldioxidbudgeten framgår det hur stora utsläpp kommunen som helhet står för och hur snabbt dessa måste minska för att nå målet i parisavtalet. Om utsläppen kan minskas med 14 % per år kommer ett nollutsläpp att nås år 2045.

- I koldioxidbudgeten kommer vi att kunna följa utvecklingen. Den ger oss ett konkret sätt att följa upp våra insatser och säkerställa att vi tar oss i rätt riktning, säger Peter Lann, chef för kommunens enhet för hållbar utveckling.

Åtgärder genomförs och planeras

Kopplat till koldioxidbudgeten finns en lista på åtgärder som minskar utsläppen. Kommunen har nu påbörjat ett arbete med att prioritera åtgärderna på listan. Under 2021 har också en miljöstrateg som ska samordna kommunens arbete med miljöfrågor anställts.

Det är dock tydligt att det inte kommer att räcka med att kommunen som organisation gör förändringar: Den kommunala verksamheten beräknas stå för 10 % av kommunens samlade utsläpp.

- Om vi ska klara av att nå målet i Parisavtalet, både på global och lokal nivå, så måste alla hjälpa till. Kommunen vill arbeta tillsammans med företag, organisationer och privatpersoner för att minska utsläppen. Detta är inget som kan göras snabbt och enkelt, detta är stora och omfattande förändringar, men det är avgörande att det görs, säger Peter Lann.

Presentation av koldioxidbudgeten

Den 11 november presenterar David Lindh, miljöstrateg, Tidaholms kommuns koldioxidbudget och berättar om vad vi tillsammans kan göra för att minska våra utsläpp. Föredragen är en del av programmet under Tillsammans-veckorna Välkommen att lyssna i bibliotekshuset kl. 13 samt 18.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se