Lite uppåt för företagsklimatet i Tidaholm

Svenskt Näringslivs årliga enkät har släppts och Tidaholms sammanfattade omdöme från företagen hamnar på 3,40 (jämfört med 3,32 år 2020), med andra ord en liten uppgång.

Svenskt Näringsliv gör varje år en mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, en mätning som gjorts varje år sedan 2001. Den enkät som nu sammanställts skickas ut till företag under januari-mars månad. Under september publiceras företagsrankingen men i nuläget är det alltså enkätresultatet som presenteras där Tidaholm nu ökar något. 95 företag har svarat på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 54 %. Industri och handel är branscher med högst svarsfrekvens. Det sammanfattade omdömet är att företagsklimatet är godtagbart/bra. Punkter som lyfts som extra positiva är:

  • Mobilnät och bredband
  • Service och bemötande

Områden som företagen önskar att kommunen prioriterar är:

  • Ökad förståelse för företagande
  • Bättre dialog
  • Minskad brottslighet
  • Snabbare handläggning
  • Fler bostäder

- Det som framkommer i enkäten, oavsett om vi går upp eller ner är viktigt underlag för oss i vårt näringslivsarbete. Vi uppskattar att företagen tar sig tid att svara på enkäten och vi studerar svaren noggrant säger Linnea Bengtsson, Näringslivsstrateg.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se