Ungdomsassistenter ska ge ökad vuxennärvaro på stan

Porträtt på kommunens två ungdomsassistenter

Tidaholms kommun projektanställer två ungdomsassistenter. My Sjöstrand och Mikael Annasholms uppdrag är att finnas på plats när ungdomar och unga vuxna samlas.

Tidaholms kommun har fått två nya ungdomsassistenter. Dessa har som uppdrag att stötta och knyta kontakt med ungdomar och unga vuxna där de befinner sig utomhus på kvällar och helger, till exempel på motorträffar.

Tjänsterna har tillsatts som ett projekt under tio månader för att utreda effekterna av ökad vuxennärvaro på stan och om det kan bli en fortsatt resurs i kommunens trygghetsskapande arbete.

Kontakt

Johanna Andersson

Enhetschef kultur

Telefon: 0502-60 61 88

E-post: johanna.andersson@tidaholm.se