Vill du arrendera och driva Tidaholms camping?

Kvinna med kaffekopp utanför en husbil

Tidaholms kommun har en camping belägen i centrala Tidaholm tillgänglig för utarrendering. Området är en del av Stallängen 3:1 med utvecklingspotential.

I mysiga Tidaholm finns en mindre camping centralt belägen inne staden. Här, vid Tidans strand, finns 29 campingsplatser med platser för både husbilar, husvagnar och tält. Campingen har tidigare år varit öppen v.16- v.40 varje år. I anslutning till campingen finns en matvarubutik, en minigolfbana samt ett sportområde innehållande fotbollsplaner, tennis- och padelbanor med mera. På campingens västra sida löper en gång- och cykelbana som ansluter till kommunens nya område Rosenberg. Hela Tidaholms utbud av butiker, caféer, restauranger och sevärdheter finns på behagligt promenadavstånd.

Nu söker vi en företagare eller förening som vill driva och utveckla Tidaholms camping. Du/ni kommer att ha ansvar för hela området både under öppettider och då campingen är stängd.

Den som arrenderar ska vara medlem i SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och följa deras intentioner och mål. SCR är en bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping och stugföretagare. Medlemsavgiften är betald för år 2021.

Välkommen att höra av dig till oss för att få mer information! Vi behöver din ansökan snarast.

Observera att vi behandlar dina personuppgifter när du gör en ansökan.

Mer information angående arrendet

Om camping, del av Stallängen 3:1

Området har totalt 29 campingsplatser. Det finns 10 anslutningsstolpar för el där varje stolpe möjliggör 2 anslutningar. Det finns platser för både husvagnar/husbilar och tält. Idag finns ett kortsystem med bom in till området med campingplatser och huvudbyggnad.

Servicebyggnaden innehåller en damavdelning och en herravdelning innehållande vardera 2 toaletter och 2 duschar. Det finns också tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt kök med 2 kokplattor, 2 microvågsugnar och en ugn. Möjlighet för latrintömning (ingen tömning för husbilar med fasta tankar).

Campingen har tidigare år varit öppen under tiden v.16 tom v.40 varje år.

Se kartan nedan.

Allmänna åtaganden

Ansvara för in- och utcheckning av gäster.

Ha tillsyn även under den tid campingen inte är öppen.

Årligen till kommunen redovisa statistik (antal besökande och antalet campingnätter) och bokslut samt övriga uppgifter som kommunen begär.

Anslå ordningsregler som skyltar eller på informationstavlan. Detta kan tex vara regler angående husdjur, camping. nedskräpning, fordonstrafik, eldning m.m. Informationen ska vara lättillgänglig, del vill säga för allmänheten läsbar och den ska helst presenteras i form av sammanfattande symboler som överensstämmer med de obligatoriska och frivilliga normerna. Detta möjliggör att alla, oavsett språk, förstår informationen.

Tillse att hänsyn tas till närboende så att dessa inte störs.

Svara för ansvarsförsäkring (skador som företaget/föreningen, anställda eller företagets/föreningens produkter orsakar) och försäkring på egendom man tillför området.

Utföra viss turistinformation efter överenskommelse med Tidaholms kommun. Exempelvis att upplåta ställ för broschyrer och annan information på synlig plats i huvudbyggnaden.

Meddela kommunen vid större ändringar av befintliga anläggningar och byggnader på området.

Åtagande; underhåll och skötsel

I åtagandet för underhåll, reparationer, drift och skötsel ingår bl.a. att:

Svara för att anläggningen hålls i vårdat skick. Städa och hålla hela campingplatsen ren. Städa i samtliga allmänna utrymmen. 

Svara för all gräsklippning och rensning av ogräs och skötsel av rabatter. Svara för snöskottning på aktuella delar av arrendestället när campingen är öppen. Vid behov svara för sandning när campingen är öppen. Röja buskar och sly på hela arrendestället. Träd på området får tas ned med kommunens tillstånd.

Ansvara för och bekosta sotning. Svara för kontroll och reparation av elcentraler och elplintar samt bekosta detta.

Ansvara för förbrukningsmaterial så som toalettpapper, tvål (hygienartiklar), soppåsar, glödlampor , byte av lås m.m. Ansvara för lös inredning såsom porslin, bord, stolar mm.

Följa kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Kommunen skall vara ett föredöme i avfallsarbete. I kommunens lokaler ska allt avfall källsorteras. Arbetet med källsortering ska inräknas som en driftkostnad i likhet med energi, vatten och avlopp.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se