Så hanterar du som fastighetsägare invasiva växter

Loka, jättebalsamin och parkslide är några exempel på invasiva växter som växer runt om i Tidaholms kommun.

Växterna räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De invasiva växterna kan skada hela ekosystem, vara till besvär för jord- och skogsbruk och i vissa fall till och med vara hälsofarliga.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att vidta åtgärder för att minska spridningen av växterna. På kommunens hemsida hittar du information om hur du ska hantera och bekämpa dessa växter på ett korrekt sätt.

Kontakt

Pernilla Andersson

Utredningssekreterare

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se