Tidaholms kommun beviljas 80 miljoner i Gröna lån

Solen står lågt över taket på Rosenbergsskolan som håller på att byggas

Hållbarhet har varit i fokus när Rosenbergsskolan byggts. Eftersom skolan är en långsiktig investering har kommunen sökt lån hos Kommuninvest för bygget. Nu har kommunen beviljats så kallade Gröna lån – en kvalitetsmarkering för kommunens arbete med hållbarhet.

För att finansiera investeringar lånar kommunen pengar från Kommuninvest. Ett initiativ från dem är så kallade Gröna lån där kommuner kan låna till investeringar för att ställa om samhället i en hållbar riktning. Ett sådant initiativ är Rosenbergsskolan.

- Att vi har ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör är en otroligt viktig fråga, både här och nu och för framtida generationers Tidaholmare. I Tidaholm har vi kommit långt med att få med hållbarhetsperspektiven redan på den strategiska nivån när vi fattar beslut och nu börjar vi se konkreta effekter av vårt arbete, säger Anna-Karin Skatt (S), kommunalråd i Tidaholms kommun.

Att låna till större investeringar, som exempelvis skolor, gör i princip alla kommuner. Ett Grönt lån har en något lägre ränta än andra lån, vilket också är positivt.

För att få ett så kallat Grönt lån måste projektet som finansieras uppfylla följande krav:

  • främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller regionen
  • vara förenliga med Sveriges miljömål eller regionala miljömål
  • ha som mål antingen en minskning eller anpassning till klimatförändringen, eller vara ett projekt som handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring.

Kontakt

Henrik Johansson

Ekonomichef

Telefon: 0502-60 62 11

E-post: henrik.johansson@tidaholm.se