Coronavirus: Information från förskolor och skolor

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar skolor och förskolor i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen granskades/uppdaterades senast 22/10.

För att förhindra smittspridning på våra skolor och förskolor kvarstår de särskilda reglerna kring milda sjukdomssymtom som Folkhälsomyndigheten rekommenderar..

Förskolor

Verksamheten i förskola pågår som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till förskolan. Lämning av barn sker utomhus. Vid hämtning får max två vårdnadshavare åt gången komma in. Du som kommer till förskolan för att hämta och lämna ska vara fri från sjukdomssymtom. Samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare sker utomhus, digitalt eller via telefon.

Inskolning

Inskolning i förskola anpassas för att minska risken för smittspridning, under inskolning inomhus är en förälder per barn välkommen och det sker max två inskolningar samtidigt.

Barn med placering 15-timmar

Barn med vistelsetid 15 timmar per vecka är välkomna som vanligt. Blir situationen för kommunen mer ansträngd (ex. vid hög sjukfrånvaro bland personal) kan det komma en vädjan om att hålla dessa barn hemma.

Grundskolor & fritids

Verksamheten på grundskolor och fritidshem pågår som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till grundskola och fritids. Hämtning och lämning sker utomhus.

Inskolning på fritids kommer huvudsakligen att ske utomhus.

I grundskolan har fler elever än vanligt haft hög frånvaro under vårterminen. Rektorer och lärare ser nu över hur dessa elever ska kunna ta igen tid de missat för att få den undervisning de har rätt till. Alternativ kan vara utökning av skoldagar, obligatorisk läxläsning eller undervisning på vissa lov under det kommande läsåret. En individuell plan för respektive berörd elev kommer att tas fram i samråd mellan skola, elev och vårdnadshavare. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor på berörd skola.

Gymnasiet

Rudbecksgymnasiet har undervisning på plats. Det finns rutiner för att säkerställa att återgången från distansundervisning sker på ett säkert sätt. Alla, elever och personal, behöver hjälpas åt för att minska smittorisken. Det är av stor vikt att alla som känner sig sjuka, även om symtomen är milda, stannar hemma. Vi uppmanar också till att hålla avstånd till varandra och vara särskilt noga med handhygienen. Information till elever och lärare sker via Vklass.

För elever som är folkbokförda i Tidaholm men som studerar på andra gymnasieskolor som har distansundervisning finns möjlighet att hämta matlåda de dagar elebven är hemma.

KompetensCentrum

KompetensCentrum kommer att ha viss undervisning på plats under hösten, annan undervisning fortsätter på distans. Elever får information via Vklass.

Övrigt

Ändrad arbetstid (vårdnadshavare)

Om en vårdnadshavare arbetar deltid (ex. vid korttidspermittering) har man rätt till barnomsorg den tid man arbetar (enligt ordinarie regler).

Om en vårdnadshavare inte är på sitt arbete (ex. vid permittering) gäller samma regler som för arbetssökande det vill säga:

Vårdnadshavare ska vid ändrade arbetsförhållanden kontakta respektive förskola eller fritidshem för att planera barnets schema.

Taxor

I dagsläget görs ingen återbetalning av taxor.

Vid ev. framtida beslut om stängning

Om det beslutas att grundskolor eller förskolor ska stänga kommer kommunen att erbjuda barnomsorg för barn vars enda/båda vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vad som gäller då kan du läsa om via länken nedan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se