Coronavirus: Information från förskolor och skolor

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar skolor och förskolor i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen granskades/uppdaterades senast 26/5 kl. 13:05.

Förskolor

Samtliga förskolor är öppna och verksamheten pågår som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till sina förskolor.

Barn som ska börja i förskoleklass

Barn med placering 15-timmar

I nuläget är barn som har vistelsetid 15 timmar per vecka välkomna som vanligt. Blir situationen för kommunen mer ansträngd (ex. vid hög sjukfrånvaro bland personal) kan det komma en vädjan om att hålla dessa barn hemma.

Grundskolor

Samtliga grundskolor är öppna och verksamheten pågår som vanligt. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till sina grundskolor.

Skolplikten gäller även nu och friska elever ska vara i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har skrivit en hälsning till alla vårdnadshavare med en uppmaning om att säkerställa att de elver som ska vara i skolan är det.

Gymnasiet

Rudbecksgymnsies elever får undervisning på distans sedan torsdagen den 19 mars. Elever och vårdnadshavare får mer information via Vklass. Möjligheten till enskilda undantag från reglerna om undervisning på distans används. Det kommer till exempel att beröra elever som behöver avlägga praktiska examinationer eller andra undervisningsmoment som inte går att genomföra på distans samt elever med särskilda behov. Rektor beslutar om undantag och ansvarar för att Folkhälsomyndighetens regler följs. Berörda elever och vårdnadshavare får särskild information om detta.

Gymnasielever erbjuds hämta lunchlåda alla skoldagar. Se information längst ner på sidan.

Information om studeten finns i särskild nyhetstext.

KompetensCentrum

Vuxenutbildningen KompetensCentrums elever får undervisning på distans sedan torsdagen den 19 mars. Elever får mer information via Vklass. Möjligheten till enskilda undantag från reglerna om undervisning på distans används. Berörda elever får särskild information om detta.

Övrigt

Ändrad arbetstid (vårdnadshavare)

Om en vårdnadshavare arbetar deltid (ex. vid korttidspermittering) har man rätt till barnomsorg den tid man arbetar (enligt ordinarie regler).

Om en vårdnadshavare inte är på sitt arbete (ex. vid permittering) gäller samma regler som för arbetssökande det vill säga:

Vårdnadshavare ska vid ändrade arbetsförhållanden kontakta respektive förskola eller fritidshem för att planera barnets schema.

Taxor

I dagsläget görs ingen återbetalning av taxor.

Vid ev. framtida beslut om stängning

Om det beslutas att grundskolor eller förskolor ska stänga kommer kommunen att erbjuda barnomsorg för barn vars enda/båda vårdnadshavare arbetar innom sammhällsviktig verksamhet. Vad som gäller då kan du läsa om via länken nedan.

Pollenallergi

Du är välkommen till skola och förskola om du känner dig frisk och är symtomfri. Nu har pollensäsongen börjat och för vissa innebär det symtom som kan likna Covid-19. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma tills du är helt försäkrad om att dina symtom beror på allergi. Är du orolig och vill ha någon att rådgöra med är du välkommen att kontakta ditt barns skolsköterska - ring innan ni kommer till skolan.

Skolavslutning och student

Information om skolavslutning och studentavslutning finns i särskilda nyhetstexter.

Skollunch för gymnasieelever

Från och med måndag den 4 maj kan du som går på en gymnasieskola och är folkbokförd i Tidaholm beställa lunchlådor alla skoldagar. Maten beställs veckovis, senast onsdag kl. 16 veckan innan, och hämtas sedan varje dag kl. 12-12.15 på någon av kommunens grundskolor.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se