Coronavirus: Information från förskolor och skolor

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar skolor och förskolor i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen granskades/uppdaterades senast 23/7 kl. 8.25.

Förskolor

Verksamheten i förskola pågår som planerat under sommaren. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till förskolan. Sammanslagning av verksamheten kommer att ske under v. 28-31. Sommarförskolan är på Syrsans förskola.

Barn som ska börja i förskoleklass

Barn med placering 15-timmar

Barn med vistelsetid 15 timmar per vecka är välkomna som vanligt. Blir situationen för kommunen mer ansträngd (ex. vid hög sjukfrånvaro bland personal) kan det komma en vädjan om att hålla dessa barn hemma.

Grundskolor

Verksamheten på fritids pågår som planerat under sommaren. Friska barn, utan sjukdomssymtom, är välkomna till fritids. Sammanslagning av verksamheten kommer att ske under v. 28-31. Sommarfritids är på Stallängens förskola.

I grundskolan har fler elever än vanligt haft hög frånvaro under vårterminen. Rektorer och lärare ser nu över hur dessa elever ska kunna ta igen tid de missat för att få den undervisning de har rätt till. Alternativ kan vara utökning av skoldagar, obligatorisk läxläsning eller undervisning på vissa lov under det kommande läsåret. En individuell plan för respektive berörd elev kommer att tas fram i samråd mellan skola, elev och vårdnadshavare. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor på berörd skola.

Gymnasiet

Eftersom regeringen har meddelat att gymnasieskolor bör öppna igen i höst (förutsatt att situationen inte förvärras) planerar vi för att öppna Rudbecksgymnasiet som vanligt vid skolstart till hösten. Mer information kommer.

KompetensCentrum

KompetensCentrums elever får undervisning på distans sedan torsdagen den 19 mars. Elever får mer information via Vklass. Möjligheten till enskilda undantag från reglerna om undervisning på distans används. Berörda elever får särskild information om detta.

Övrigt

Ändrad arbetstid (vårdnadshavare)

Om en vårdnadshavare arbetar deltid (ex. vid korttidspermittering) har man rätt till barnomsorg den tid man arbetar (enligt ordinarie regler).

Om en vårdnadshavare inte är på sitt arbete (ex. vid permittering) gäller samma regler som för arbetssökande det vill säga:

Vårdnadshavare ska vid ändrade arbetsförhållanden kontakta respektive förskola eller fritidshem för att planera barnets schema.

Taxor

I dagsläget görs ingen återbetalning av taxor.

Vid ev. framtida beslut om stängning

Om det beslutas att grundskolor eller förskolor ska stänga kommer kommunen att erbjuda barnomsorg för barn vars enda/båda vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vad som gäller då kan du läsa om via länken nedan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se