Coronavirus: Information från Tidaholms kommun

Text: Information från Tidaholms kommun, coronavirus (covid-19)

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande hanteringen av coronaviruset (covid-19). Kommunens prioritet är att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar även under extraordinära situationer.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 25/3.

Tidaholms kommun följer de nationella rekommendationerna. Vi uppmanar alla invånare i Tidaholm att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. Samlad information från Sveriges myndigheter finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

För regional statistik kring smittspridning, vaccinering med mera hänvisar vi till statistik från Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du har symtom

Covid-19 är lika smittsam trots att många restriktioner lyfts. Om du har symtom ska du stanna hemma och vissa grupper ska testa sig. Du har fortfarande ett ansvar för att inte föra smittan vidare.

Vaccination

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Västra Götalandsregionen har en webbplats där alla vaccinatörer i regionen Länk till annan webbplats. listas. Kom ihåg att det är viktigt att du tar alla doser du blir erbjuden.

I Sverige arbetar flera myndigheter med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna. Det är regionerna, som är ansvarig för sjukvården, som har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats och 1177 finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Våld i nära relationer

Ingen ska behöva vara rädd i sitt hem eller för sina närstående. När vardagen inte är som vanligt och många känner sig oroliga är det fler som upplever otrygghet hemma. Det finns hjälp att få för dig som upplever oro, hot eller våld samt för dig som känner oro för någon annan.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se