Coronavirus: Information från Tidaholms kommun

Text: Information från Tidaholms kommun, coronavirus (covid-19)

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande hanteringen av coronaviruset (covid-19). Kommunens prioritet är att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar även under extraordinära situationer.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 22/10.

Tidaholms kommun följer de nationella rekommendationerna. Vi uppmanar alla invånare i Tidaholm att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. Samlad information från Sveriges myndigheter finns på krisinformation.selänk till annan webbplats.

Kommunen har planer för hur vi kan säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas även under extraordinära situationer.

Kommunens verksamheter

Vissa av kommunens verksamheter har stängt eller ändrade rutiner till följd av coronapandemin. Besök verksamhetens sida här på tidaholm.se, där det finns information om och hur verksamheten är påverkad.

På grund av patientsekretess och andra sekretessbestämmelser uttalar sig kommunen aldrig om individers hälsotillstånd.

Hjälp med inköp för dig i riskgrupp

Tidaholms kommun har ett ansvar för att säkerställa att det finns möjlighet för dem som tillhör riskgrupper att kunna handla matvaror utan att utsätta sig för smittorisk. I Tidaholm finns möjligheten att kontakta Matöppet via telefon för att beställa varor som sedan levereras hem.

Information till privata vårdaktörer

Är du en privat vårdaktör som agerar inom Tidaholms kommun och saknar sjukvårdsmaterial (ex. handsprit, handskar, munskydd) till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19 kan du kontakta kommunen. Privata vårdaktörer ska i första hand köpa in material via ordinarie inköpsvägar. Är det inte möjligt så hör av dig till kommunens reception för att komma i kontakt med rätt person.

Våld i nära relationer

Ingen ska behöva vara rädd i sitt hem eller för sina närstående. När vardagen inte är som vanligt och många känner sig oroliga är det fler som upplever otrygghet hemma. Det finns hjälp att få för dig som upplever oro, hot eller våld samt för dig som känner oro för någon annan.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se