Coronavirus: Information från Tidaholms kommun

Text: Information från Tidaholms kommun, coronavirus (covid-19)

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande hanteringen av coronaviruset (covid-19). Kommunens prioritet är att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar även under extraordinära situationer.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 20/4.

Tidaholms kommun följer de nationella rekommendationerna. Vi uppmanar alla invånare i Tidaholm att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. Samlad information från Sveriges myndigheter finns på krisinformation.selänk till annan webbplats. Sedan den 17 februari gäller särskilda rekommendationer för Västra Götaland.länk till annan webbplats

För regional och lokal statistik kring smittspridning, vaccinering med mera hänvisar vi till statistik från Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats

Kommunens verksamheter

Många av kommunens verksamheter har stängt eller ändrade öppettider och rutiner till följd av coronapandemin. Besök verksamhetens sida här på tidaholm.se, där det finns information om och hur verksamheten är påverkad. Kommunen har planer för hur vi kan säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas även under extraordinära situationer.

Vaccination

I Sverige arbetar flera myndigheter med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna. Det är regionerna, som är ansvarig för sjukvården, som har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats och 1177 finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Vaccination i Tidaholm

Information om vaccination i Tidaholm finns på Närhälsan Tidaholms webbplats. Här uppdateras informationen löpande.

Felaktig information om vaccinationer

Det finns många felaktiga rykten och påståenden om vaccin. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter, och dela inte information du inte kontrollerat källan till.

Försök till bedrägerier kring vaccinering

Det har förekommit försök till bedrägerier kring vaccination runt om i Sverige. Detta vill Västra Götalandsregionen att alla ska känna till:

  • Vården kommer i samband med vaccinationerna aldrig över telefon be någon använda bankID eller annan legitimationshandling.
  • Vården kommer aldrig begära pengar för vaccinering mot covid-19.
  • Är du osäker på vem som ringer ska du lägga på och själv ringa din vårdcentral.

Om den tillfälliga covid-19-lagen

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för bland annat gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Hjälp med inköp för dig i riskgrupp

Tidaholms kommun har ett ansvar för att säkerställa att det finns möjlighet för dem som tillhör riskgrupper att kunna handla matvaror utan att utsätta sig för smittorisk. I Tidaholm finns möjligheten att kontakta Matöppet via telefon för att beställa varor som sedan levereras hem.

Information till privata vårdaktörer

Vaccinering prioriterad personal i Fas 2

Är du en privat vårdaktör i Tidaholm med personal som har rätt att vaccineras i Fas 2 är du välkommen att kontakta kommunen som samordnar vaccinationerna av omsorgspersonal. Hör av dig via e-post till omvardnadsforvaltningen@tidaholm.se för mer information.

Skyddsutrustning vid brist

Är du en privat vårdaktör som agerar inom Tidaholms kommun och saknar sjukvårdsmaterial (ex. handsprit, handskar, munskydd) till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19 kan du kontakta kommunen. Privata vårdaktörer ska i första hand köpa in material via ordinarie inköpsvägar. Är det inte möjligt så hör av dig till kommunens reception för att komma i kontakt med rätt person.

Våld i nära relationer

Ingen ska behöva vara rädd i sitt hem eller för sina närstående. När vardagen inte är som vanligt och många känner sig oroliga är det fler som upplever otrygghet hemma. Det finns hjälp att få för dig som upplever oro, hot eller våld samt för dig som känner oro för någon annan.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se