Coronavirus: Länkar för dig som vill ha mer information

Text: Länkar till myndighetsinformation

Vill du veta mer om coronaviruset (covid-19)? På webbplatsen krisinformation.se samlas aktuell och bekräftad information från Svenska myndigheter.

Tidaholms kommun kommer att följa de nationella rekommendationerna. Vi uppmanar alla invånare i Tidaholm att hålla sig updaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. Vi har också samlat information som gäller Tidaholms kommuns verksamhet här på webben.

krisinformation.se

På krisinformation.se samlas information från svenska myndigheter, webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här samlas information från flera myndigheter kring viruset.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se