Vårens trivselledar-dans spelas in i Tidaholm

Forsenskolans Trivselledare inför inspelningen av den nya dansen

Trivselledare (TL) är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. Trivselledare finns på 1450 skolor och varje termin spelas en särskild TL-dans in. Idag spelades den nya TL-dansen in på Forsenskolan.

Trivselledare finns på Tidaholms båda högstadieskolor. Eleverna ansvarar för att ordna aktiviteter på raster för att öka trivseln, bygga vänskapsrelationer och förebygga utanförskap. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

- Trivselledarna gör precis det där som jag tycker saknades när jag var liten: Låter alla få vara med, sprider glädje och framförallt får alla att synas. Att alla blir sedda och får vara med på sitt sätt är det absolut bästa med detta och den dansen som skolan nu fått spela in. Oerhört givande och roligt! säger Andreas Cederqvist som är lärare på Forsenskolan.

Varje termin spelas en ny TL-dans in. Danserna kan användas i olika sammanhang som kick-offer, skolavslutningar, föräldramöten, friluftsdagar eller på rasterna. Dansen som spelades in idag kommer att släppas i början på nästa termin. Vi väntar med spänning!

Kontakt

Andreas Cederqvist

Lärare

Telefon: 0502-60 61 47

E-post: andreas.cederqvist@tidaholm.se