Ny riktlinje för förskola och fritids från 1 december 2019

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en ny riktlinje för kommunal förskola och fritidshem. Den nya riktlinjen innehåller bland annat nya bestämmelser angående schema och vistelsetid.

Riktlinjen för kommunal förskola och fritidshem innehåller även bestämmelser om vem som har rätt till barnomsorg, köregler, barnomsorg på obekväm arbetstid, uppsägning av barnomsorgsplats med mera.

Den nya riktlinjen träder i kraft den 1 december 2019. Den tidigare riktlinjen för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, som antogs av nämnden den 31 mars 2016, upphör att gälla samma dag.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se