Tidaholms kommuns budget 2020

Framsidan på strategisk plan och budget 2020-2022

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om kommunens strategiska plan och budget för 2020-2022. Det innebär att nämnderna nu vet hur stor budget de får för år 2020.

Kommunens verksamhet finansieras av skatter och bidrag. Under de senaste åren har alla kommuner i landet fått ökade intäkter men nu går Sverige mot en avmattning av ökningen. Detta gäller även i Tidaholms kommun. Prognoserna för kommunens intäkter från inbetald skatt (skatteunderlag) visar en ökning med 3,0 % för 2019, för 2020 är prognosen 1,9 %.

Kommunens kostnader ökar varje år med cirka 2,7 %. Det innebär att det varje år blir 2,7 % dyrare för kommunen att göra samma saker som året innan, bland annat på grund av prisökning och löneökning. Om skatteunderlaget ökar med mindre än 2,7 % betyder det att kommunen måste dra ner på något för att budgeten ska gå ihop.

Alla kommunens verksamheter styrs av någon av kommunens nämnder. Alla nämnder kommer att behöva göra anpassningar i verksamheterna för att minska sina kostnader under de kommande åren. Hur stora anpassningar nämnderna behöver göra varierar.

I tabellen syns respektive nämnds totala budget samt hur stor förändringen är per år. Det är bara barn- och utbildningsnämnden vars budget ökar mer än den förväntade kostnadsökningen på 2,7 %, samtidigt kommer nämnden att få ökade kostnader till följd av investeringar.

Under december månad fattar respektive nämnd beslut om budget för år 2020.

Budget per nämnd inkl. uppräkning

Nämnd

Budget 2019

Budget 2020

Förändring (%)

Kommunstyrelsen & finansförvaltning

50 060 000

38 628 000

-14,50%

Jävsnämnd

300 000

308 000

2,70%

Barn- och utbildningsnämnd

305 660 000

318 570 000

4,20%

Kultur- och fritidsnämnd

32 966 000

33 210 000

0,70%

Social- och omvårdnadsnämnd

285 885 000

292 868 000

2,40%

Samhällsbyggnadsnämnd

32 842 000

33 290 000

1,40%

Mer om kommunens ekonomi kan du läsa i strategisk plan och budget 2020-2022 samt årsredovisningar från tidigare år.

Kontakt

Henrik Johansson

Ekonomichef

Telefon: 0502-60 62 11

E-post: henrik.johansson@tidaholm.se