Arbetet med Agenda 2030 fortsätter

Tidaholms representanter ihop med projektledningen för Glokala Sverige och FN:s svenska generalsekreterare

Samtidigt som FN:s klimatmöte i New York pågick träffades kommuner och landsting för att diskutera och dela med oss av kunskaper om hur vi ska nå de hållbarhetsmål som alla FN:s länder skrivit under på: Agenda 2030. Tidaholm var där och bidrog med våra erfarenheter.

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota bla fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Världens regeringar är ansvariga, men de globala målen berör oss alla.

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Idag är 15 av Sveriges regioner och 81 av landets kommuner med i Glokala Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tidaholms kommun är en av de kommuner som deltar.

För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen måste ses som en helhet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter har samma tyngd och där ingen lämnas utanför. Förändringskraften finns att hämta i dessa bärande principer i Agenda 2030.

- Tidaholms kommun har kommit en bit på vägen men vi har mycket mer att arbeta med för att nå målen till 2030. Att man nu enkelt kan se målen kopplade till våra resultat i databasen Kolada gör det enkelt för alla att följa utvecklingen, säger Lena Ask, kvalité- och utvecklingsstraten på Tidaholms kommun.

Kontakt

Lena Ask

Kvalité- och utvecklingsstrateg

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.ask@tidaholm.se