Kultur- och fritids­förvaltningen miljö­diplomerade

Två företrädare för förvaltningen håller upp ett inramat miljödiplom

Översyn av hela verksamheten och fortsatt arbete utifrån miljöhandböcker. Det är några av anledningarna till att förvaltningen nu blivit miljödiplomerad.

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med miljöfrågor har gett resultat. Efter att bland annat ha utbildat alla medarbetare i miljökunskap samt antagit en miljöpolicy med mål och handlingsplan har förvaltningen nu diplomerats enligt Svensk Miljöbas.

- Hela förvaltningen har sett över vad vi kan göra bättre och det har lett till flera konkreta miljöförbättringar. Alla verksamheter har nu en miljöhandbok som samtliga medarbetare ska arbeta utifrån, säger Åsa Sjögren, nämndsekreterare och samordnare för miljöfrågor på förvaltningen.

I och med diplomeringen kan förvaltningen också sätta en bock vid verksamhetsmålet Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas.

- Härligt att få ett kvitto på jobbet vi lagt ner ger rätt resultat! säger Pema Malmgren, förvaltningschef.

Kontakt

Åsa Sjögren

Nämndsekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: asa.sjogren@tidaholm.se