Tidaholm – en del i Glokala Sverige

Politiker och tjänstemän får en stafettpinne från en representant för Glokala Sverige

Tidaholms kommun arbetar aktivt för att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nu har politiker från alla nämnders presidium och tjänstemän från alla förvaltningar samlats för att konkretisera Tidaholms arbete för en hållbar framtid.

De globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Men globala förändringar börjar med lokala åtgärder.

- Vi står inför världens utmaning, men också världens möjlighet! Tillsammans kan vi göra skillnad och genom att agera på en lokal nivå kan vi vara en del av lösningen för att skapa en hållbar värld, säger kommunalråd Anna-Karin Skatt.

De globala målen ingår i Agenda 2030 som har antagits av FN och världens länder. I Tidaholm har de globala målen redan knutits till kommunens strategiska mål. Nästa steg är att konkretisera arbetet ytterligare för att säkerställa att de globala målen kommer in i hela den kommunala verksamheten.

Kontakt

Lena Ask

Kvalité- och utvecklingsstrateg

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.ask@tidaholm.se