Gode män sökes

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta tillvara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation.

Tidaholms kommun är med i samarbetet Överförmyndare i samverkan, på deras webbplats finns mer information om uppdraget.

Kontakt

Överförmyndare i Smaverkan

Telefon: 0500-49 88 60

E-post: ois@skovde.se