Bygg på Rosenberg - villatomter och markanvisning

3D skiss över området  Rosenberg med exempel på bostadshus inritade

Den 6 december hålls två informationsträffar för dig som vill ha information om att bygga på södra Rosenberg, Tidaholms nya stadsdel. Välkommen att få mer information om att bygga villa för privatpersoner respektive markanvisning för entreprenörer!

I Tidaholms kommun växer en ny stadsdel fram. På området håller en skola på att byggas och det kommer också att bli en förskola och en idrottshall. Här bor du med naturen som närmaste granne och har samtidigt nära till stadens bekvämligheter.

I området kommer det att finnas tomter för enfamiljshus men också områden avsedda för flerfamiljshus. Den 6 december är du som privatperson och entreprenör välkommen att få mer information om villa tomterna respektiv markanvisning för området.

Privatperson

Du som vill bygga din nya bostad på Rosenberg är välkommen till Stadsbibliotekets stora sal torsdagen den 6 december kl. 18.

Entreprenör

Du som vill ha information om markanvisning på området är välkommen till Stadsbibliotekets stora sal torsdagen den 6 december kl. 14.

Mer information om området

Mer information om bostäder, skola, förskola och idrottshallen samt om området som helhet hittar du här på webbplatsen, på sidorna om Rosenberg.

Kontakt

Pernilla Andersson

Tekniska kontoret

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: perilla.andersson@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se