Vintervägar – detta gör kommunen

En gångväg plogas fri fån snö

Nu börjar temperaturen krypa nedåt och det finns anledning att ta det lite extra försiktigt på våra vägar. På kommunen är vi redo att börja snöröja men ansvaret för att vi har säkra vägar vintertid delar vi med alla som rör sig i trafiken.

Att vi har en trygg trafikmiljö är ett delat ansvar. Du som är ute i trafiken, till fots, på cykel eller i bil, ska alltid anpassa dig till det väglag som råder och visa hänsyn.

När det finns risk för snö eller halka är gatukontoret redo att börja arbeta. När det har kommit fem centimeter snö börjar vi snöröja, oavsett tid på dygnet.

I första hand prioriteras gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Förutsättningarna för snöröjningen och halkbekämpningen är olika vid varje tillfälle och därför finns det ingen exakt tid för när snöröjningen eller halkbekämpningen sker på en viss gata.

I länken nedan finns mer information om kommunens arbete vid halt väglag och snö. Här hittar du också information om vad som gäller för dig som äger en fastighet.

Kommunen ansvarar för vissa vägar

Det är väghållaren som ansvarar för att se till att vägarna är körbara och säkra. Kommunen är väghållare på nästan alla gator inne i Tidaholm samt i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered.

De större vägarna i kommunen ät trafikverket ansvarig för. Enskilda vägar sköts av en enskild markägare eller en lokal samfällighet eller vägförening.

I länken nedan hittar du mer information om hur ansvaret för olika vägar är fördelat.

Kontakt

 

Tekniska kontoret

Expedition

Telefon: 0502-60 60 95

Telefontid: måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se