Stöd till Tidaholms företag

Kommunen har de senaste veckorna arbetat med att ta fram åtgärder för att stödja det lokala näringslivet genom den situation vi befinner oss i. Nu kan vi presentera åtgärder för att underlätta för företag.

Tidaholms kommuns åtgärder för att stötta lokala näringslivet går ut på att tillfälligt sänka företagens kostnader och att stimulera den lokala handeln.

Taxor och lokalhyror

Tillsyn & tillstånd

  • Miljötillsyn – kommunen kommer att avvakta med fakturering till hösten.
  • Tillsynsavgift för alkoholtillstånd – förlängning av betaltiden med 60 dagar.
  • Bygglov, marklov och rivningslov – avgift för företag och föreningar som söker lov skickas först till hösten.
  • Övriga tillståndsärenden som fortsatt genomförs faktureras i höst

Ovanstående åtgärder, kopplade till tillsyn och tillstånd, kommer att ske automatiskt. Ingen ansökan till kommunen krävs.

VA & avfall

Näringsidkare kan ansöka om anstånd med betalning av fakturor för vatten, avlopp och avfallshantering till hösten. Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats..

Hyror

Hyresgäster till kommunen kan ansöka om anstånd med att betala hyra till hösten. Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats..

Stimulera handeln

Idag, den 1 april, har kommunstyrelsen fattat beslut som syftar till att snabbt öka omsättningen hos lokala näringsidkare. En trivselpeng i form av en värdecheck på 300 kronor delas ut till anställda i kommunen.

Korta ner betaltiden för leverantörer

Kommunen ser även över möjligheten att korta ner betaltiden så att leverantörer till kommunen får sin betalning snabbare. Mer info kommer inom kort.

Fler åtgärder ses över

Kommunen är redo att göra fler insatser för att stödja det lokala näringslivet. Vi tittar både på generella stöd och specifika stöd till enskilda företag som kommunen har avtal med.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se