Företagare: GDPR är på intåg - vi behöver ditt samtycke

Text: General Data Protection Regulation

VIll du få nyhetsbrev, inbjudningar och övrig info från oss på Näringslivsenheten? Då behöver du klicka på länken och ge oss ditt samtycke.

GDPR (General Data Protection Regulation), är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för personer inom EU vid hantering av personuppgifter. I och med denna lag behöver vi ditt samtycke för att lagra dina uppgifter och kunna maila dig nyhetsbrev, inbjudningar och annan information. Lämna ditt samtycke:

Kontakt

Malin Lundberg

Näringslivschef

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: malin.lundberg@tidaholm.se