Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.

Barn- och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 210.5 kB 2018-04-12 15.39
Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola.pdföppnas i nytt fönster 390.7 kB 2018-04-12 15.39
Reglemente barn- och utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 94.1 kB 2018-12-04 07.45
Taxa för barnomsorg 2019.pdföppnas i nytt fönster 111.3 kB 2018-12-21 09.32

Bolag och stiftelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Tidaholms Bostads AB 2012_9.pdföppnas i nytt fönster 100.2 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning för Tidaholms Elnät AB 2008_14.pdföppnas i nytt fönster 191.6 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning Tidaholms Energi AB.pdföppnas i nytt fönster 137.1 kB 2018-04-13 09.19
Stadgar för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.pdföppnas i nytt fönster 54.5 kB 2018-04-13 09.19
Ägardirektiv Tidaholms Bostad AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 179.2 kB 2018-11-20 13.25
Ägardirektiv Tidaholms Elnät AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 177.2 kB 2018-11-20 13.25
Ägardirektiv Tidaholms Energi AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 182.6 kB 2018-11-20 13.25

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 138.6 kB 2018-08-28 07.30
Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä.pdföppnas i nytt fönster 66.4 kB 2018-04-13 09.26
Partistöd i Tidaholms kommun 2015_1.pdföppnas i nytt fönster 105.9 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente för intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 50.3 kB 2018-06-25 08.54
Reglemente för revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 92.3 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente om ersättningar till förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 217.9 kB 2018-12-04 07.44
Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar 2008_7.pdföppnas i nytt fönster 86.7 kB 2018-04-13 09.26
Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun 2011_1.pdföppnas i nytt fönster 211.4 kB 2018-04-13 09.26

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 158.5 kB 2018-12-04 09.13

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente 2013_13.pdföppnas i nytt fönster 110.6 kB 2018-04-13 09.10
Attest- och utanordningsreglemente.pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2018-04-13 09.10
Beredning av motioner och medborgarförslag.pdföppnas i nytt fönster 183.8 kB 2018-04-13 09.10
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 190.8 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente för färdtjänst 2014_16.pdföppnas i nytt fönster 119.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 204.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015_2.pdföppnas i nytt fönster 124.3 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 223.6 kB 2018-12-04 07.44
Taxa för kopia av allmän handling 2011_17.pdföppnas i nytt fönster 197 kB 2018-04-13 09.10

Krisledningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente 2009_13.pdföppnas i nytt fönster 206.8 kB 2018-04-13 09.28

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning KFN 2018.pdföppnas i nytt fönster 223.2 kB 2018-10-11 11.12
Reglemente kultur- och fritidsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 190.3 kB 2018-12-04 08.56
Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.pdföppnas i nytt fönster 77.6 kB 2018-04-13 11.16

Miljö- och byggnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 271.5 kB 2018-04-13 11.17
Färdtjänstreglemente.pdföppnas i nytt fönster 92.6 kB 2018-09-05 11.06
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 89.3 kB 2018-04-13 11.17
Reglemente miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 95.5 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagsstiftningen 2011_22.pdföppnas i nytt fönster 202.9 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 336.2 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen_2.pdföppnas i nytt fönster 111.2 kB 2018-04-13 11.17
Taxa tobak e-cigaretter folköl o receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 63.2 kB 2018-04-13 11.17

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Social- och omvårdnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2018-04-13 11.47
Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 764.4 kB 2018-11-12 07.21
Omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter .pdföppnas i nytt fönster 83.2 kB 2018-04-13 11.47
Reglemente social- och omvårdnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 108.9 kB 2018-12-04 08.43
Riktlinjer för avtal omvårdnad, boende och umgänge.pdföppnas i nytt fönster 80.7 kB 2018-04-13 11.47
Tillämpningsanvisningar, avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011_7.pdföppnas i nytt fönster 101.3 kB 2018-04-13 11.47

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 133.3 kB 2018-04-13 11.54
Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning.pdföppnas i nytt fönster 78.5 kB 2018-04-13 11.54
Lokala ordningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 530.3 kB 2018-04-13 11.54
Parkeringsavgifter vid överträdelse av regler i trafikförordningen.pdföppnas i nytt fönster 21.8 kB 2018-04-13 11.54
Reglemente tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 119.6 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdföppnas i nytt fönster 126.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för camping 2018.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för odlingslotter.pdföppnas i nytt fönster 43.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för renhållning.pdföppnas i nytt fönster 95.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2018-04-13 11.54

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 84.9 kB 2018-04-27 07.27

Jävsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente jävsnämnden.pdf 182.2 kB 2018-12-19 13.05

Samhällsbyggnadsnämnden

Den 1 januari 2019 slogs tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samman och bildade samhällsbyggnadsnämnden. Författningssamlingen för respektive nämnd kommer att uppdateras men tills vidare gäller beslut från tekniska nämnden respektive miljö- och byggnadsnämnden för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente samhällsbyggnadsnämnde.pdf 103 kB 2018-12-04 07.47

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 januari 2019