Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.

Barn- och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola.pdföppnas i nytt fönster 390.7 kB 2018-04-12 15.39
Reglemente barn- och utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 94.1 kB 2018-12-04 07.45
Taxa för barnomsorg 2019.pdföppnas i nytt fönster 111.3 kB 2018-12-21 09.32
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 460.5 kB 2019-04-18 07.44

Bolag och stiftelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Tidaholms Bostads AB 2012_9.pdföppnas i nytt fönster 100.2 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning för Tidaholms Elnät AB 2008_14.pdföppnas i nytt fönster 191.6 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning Tidaholms Energi AB.pdföppnas i nytt fönster 137.1 kB 2018-04-13 09.19
Stadgar för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.pdföppnas i nytt fönster 54.5 kB 2018-04-13 09.19
Ägardirektiv Tidaholms Bostad AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 179.2 kB 2018-11-20 13.25
Ägardirektiv Tidaholms Elnät AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 177.2 kB 2018-11-20 13.25
Ägardirektiv Tidaholms Energi AB 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 182.6 kB 2018-11-20 13.25

Jävsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning jävsnämnden.pdf 464.3 kB 2019-02-07 09.52
Reglemente jävsnämnden.pdf 182.2 kB 2018-12-19 13.05

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä.pdföppnas i nytt fönster 66.4 kB 2018-04-13 09.26
Partistöd i Tidaholms kommun 2015_1.pdföppnas i nytt fönster 105.9 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente för revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 92.3 kB 2018-04-13 09.26
Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar 2008_7.pdföppnas i nytt fönster 86.7 kB 2018-04-13 09.26
Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun 2011_1.pdföppnas i nytt fönster 211.4 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente om intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 42.1 kB 2019-10-16 11.02
Reglemente om ersättningar till förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 217.9 kB 2018-12-04 07.44
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 120.8 kB 2019-07-01 13.14

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 158.5 kB 2018-12-04 09.13

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente 2013_13.pdföppnas i nytt fönster 110.6 kB 2018-04-13 09.10
Attest- och utanordningsreglemente.pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2018-04-13 09.10
Beredning av motioner och medborgarförslag.pdföppnas i nytt fönster 183.8 kB 2018-04-13 09.10
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 311.6 kB 2019-09-04 16.16
Reglemente för färdtjänst 2014_16.pdföppnas i nytt fönster 119.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 204.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015_2.pdföppnas i nytt fönster 124.3 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 223.6 kB 2018-12-04 07.44
Taxa för kopia av allmän handling 2011_17.pdföppnas i nytt fönster 197 kB 2018-04-13 09.10

Krisledningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente 2009_13.pdföppnas i nytt fönster 206.8 kB 2018-04-13 09.28

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan Tidaholms kommun 2019-2023.pdföppnas i nytt fönster 520.4 kB 2019-04-03 10.56
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 320.7 kB 2019-09-19 12.47
Reglemente kultur- och fritidsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 190.3 kB 2018-12-04 08.56
Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.pdföppnas i nytt fönster 77.6 kB 2018-04-13 11.16
Riktlinje - Kultur idrott och fritid.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2019-05-13 14.53

Miljö- och byggnadsnämnden

Den 1 januari 2019 slogs tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samman och bildade samhällsbyggnadsnämnden. Dokument som tidigare fanns här, hittar du nu under rubriken "Samhällsbyggnadsnämnden"

Samhällsbyggnadsnämnden

Den 1 januari 2019 slogs tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samman och bildade samhällsbyggnadsnämnden. I dokumenten nedan kan det hänvisas till de tidigare nämnderna. reglerna är dock gällande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 104.9 kB 2019-07-03 10.15
Riktlinje för markanvisning.pdföppnas i nytt fönster 81.6 kB 2019-02-13 08.53
Färdtjänstreglemente.pdföppnas i nytt fönster 92.6 kB 2018-09-05 11.06
Taxa för resa till dagverksamhet och daglig verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 47 kB 2019-05-20 12.58
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 89.3 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagsstiftningen 2011_22.pdföppnas i nytt fönster 202.9 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 336.2 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2018-04-13 11.17
Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen_2.pdföppnas i nytt fönster 111.2 kB 2018-04-13 11.17
Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning.pdföppnas i nytt fönster 78.5 kB 2018-04-13 11.54
Lokala ordningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 530.3 kB 2018-04-13 11.54
Parkeringsavgifter vid överträdelse av regler i trafikförordningen.pdföppnas i nytt fönster 21.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdföppnas i nytt fönster 126.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för camping 2018.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för odlingslotter.pdföppnas i nytt fönster 43.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för renhållning.pdföppnas i nytt fönster 95.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2018-04-13 11.54
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2019-02-26 10.51
Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 43.7 kB 2019-07-04 09.22

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg.pdföppnas i nytt fönster 110.9 kB 2018-04-13 11.42
Föreskrifter om eldning utomhus.pdföppnas i nytt fönster 104 kB 2018-04-13 11.42
Sotningsfrister 2015_17.pdföppnas i nytt fönster 107.1 kB 2018-04-13 11.42
Taxa för sotning 2019.pdföppnas i nytt fönster 148.1 kB 2019-04-25 13.25
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.pdföppnas i nytt fönster 161.6 kB 2019-01-17 11.38
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.pdföppnas i nytt fönster 67.8 kB 2018-04-13 11.42
Taxa och regler för brandskyddskontroll 2019.pdföppnas i nytt fönster 119.7 kB 2019-04-25 13.25

Social- och omvårdnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2018-04-13 11.47
Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 764.4 kB 2018-11-12 07.21
Omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter .pdföppnas i nytt fönster 83.2 kB 2018-04-13 11.47
Reglemente social- och omvårdnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 108.9 kB 2018-12-04 08.43
Riktlinjer för avtal omvårdnad, boende och umgänge.pdföppnas i nytt fönster 80.7 kB 2018-04-13 11.47
Tillämpningsanvisningar, avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011_7.pdföppnas i nytt fönster 101.3 kB 2018-04-13 11.47

Tekniska nämnden

Den 1 januari 2019 slogs tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samman och bildade samhällsbyggnadsnämnden. Dokument som tidigare fanns här, hittar du nu under rubriken "Samhällsbyggnadsnämnden"

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 84.9 kB 2018-04-27 07.27
Reglemente valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 97.8 kB 2019-02-07 09.52

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 oktober 2019