Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.

Barn- och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.pdf 210.5 kB 2018-04-12 15.39
Reglemente barn- och utbildningsnämnden.pdf 116.5 kB 2018-04-12 15.39
Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola.pdf 390.7 kB 2018-04-12 15.39

Bolag och stiftelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Tidaholms Bostads AB 2012_9.pdf 100.2 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning för Tidaholms Elnät AB 2008_14.pdf 191.6 kB 2018-04-13 09.19
Bolagsordning Tidaholms Energi AB.pdf 137.1 kB 2018-04-13 09.19
Stadgar för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.pdf 54.5 kB 2018-04-13 09.19
Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB.pdf 100.1 kB 2018-04-13 09.19
Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.pdf 99.3 kB 2018-04-13 09.19

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 178.3 kB 2018-04-13 09.26
Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä.pdf 66.4 kB 2018-04-13 09.26
Partistöd i Tidaholms kommun 2015_1.pdf 105.9 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente för intern kontroll.pdf 79.2 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente för revisorerna.pdf 92.3 kB 2018-04-13 09.26
Reglemente om ersättningar till förtroendevalda 2014_15.pdf 135.4 kB 2018-04-13 09.26
Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar 2008_7.pdf 86.7 kB 2018-04-13 09.26
Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun 2011_1.pdf 211.4 kB 2018-04-13 09.26

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente 2013_13.pdf 110.6 kB 2018-04-13 09.10
Attest- och utanordningsreglemente.pdf 81.7 kB 2018-04-13 09.10
Beredning av motioner och medborgarförslag.pdf 183.8 kB 2018-04-13 09.10
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf 190.8 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente för färdtjänst 2014_16.pdf 119.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente intern kontroll.pdf 204.1 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015_2.pdf 124.3 kB 2018-04-13 09.10
Reglemente kommunstyrelsen.pdf 217.9 kB 2018-04-13 09.10
Taxa för kopia av allmän handling 2011_17.pdf 197 kB 2018-04-13 09.10

Krisledningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente 2009_13.pdf 206.8 kB 2018-04-13 09.28

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för kultur- och fitidsnämnden 2011_8.pdf 216.4 kB 2018-04-13 11.16
Reglemente kultur- och fritidsnämnden.pdf 118.8 kB 2018-04-13 11.16
Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.pdf 77.6 kB 2018-04-13 11.16

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Social- och omvårdnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.pdf 77 kB 2018-04-13 11.47
Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnden.pdf 760.6 kB 2018-04-13 11.47
Omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter .pdf 83.2 kB 2018-04-13 11.47
Reglemente social- och omvårdnadsnämnden.pdf 124.9 kB 2018-04-13 11.47
Riktlinjer för avtal omvårdnad, boende och umgänge.pdf 80.7 kB 2018-04-13 11.47
Tillämpningsanvisningar, avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011_7.pdf 101.3 kB 2018-04-13 11.47

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för tekniska nämnden.pdf 133.3 kB 2018-04-13 11.54
Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning.pdf 78.5 kB 2018-04-13 11.54
Lokala ordningsföreskrifter.pdf 530.3 kB 2018-04-13 11.54
Parkeringsavgifter vid överträdelse av regler i trafikförordningen.pdf 21.8 kB 2018-04-13 11.54
Reglemente tekniska nämnden.pdf 119.6 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf 126.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för camping 2018.pdf 56.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för odlingslotter.pdf 43.7 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för renhållning.pdf 95.8 kB 2018-04-13 11.54
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdf 77 kB 2018-04-13 11.54

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning valnämnden.pdf 84.9 kB 2018-04-27 07.27
Reglemente valnämnden.pdf 96.7 kB 2018-04-27 07.27

Kontakt

Kansliavdelningen

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2018