Styrande dokument

I nämnder och kommunstyrelse beslutar politiker vad kommunen ska göra. Tjänstepersoner beslutar hur man ska göra för att uppnå det som bestämts av politiken.

Här kan du ta del av dokument som beskriver hur kommunen ska drivas och uppföljning av det kommunen gjort.

Här hittar du:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 september 2020