Säkerhet & beredskap

Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser och samverkar med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommuen.

Kommunen arbetar förebyggande och övar regelbundet på att hantera olika typer av händelser. Vid en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av kommunen för att kunna hantera händelsen.

Tidaholms kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborglänk till annan webbplats, med tre andra kommuner.

MSB: Om krisen eller kriget kommer

Under slutet av maj 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. Detta är en informationsskrift framtagen av myndigheten för att öka Sveriges samlade medvetenhet om hur man bör agera inför och vid en händelse som gör att vardagen inte är som den brukar vara. Mer om skriften hittar du på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Rebecca Bergelin

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0515-88 58 16

E-post: rebecca.bergelin@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 juni 2018