Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten- och avloppsverk, renhållning och avfallshantering. Nämnden ansvarar också för skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet samt fastighetsförvaltning och lokalförsörjning.

Här finns dokument från de senaste sex månaderna. Vill du ta del av äldre handlingar är du välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Sammanträdesdatum

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 22 mars
  • 19 april
  • 17 maj
  • 20 juni
  • 13 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Ledamöter

Ledamöterna och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.

Kontakt

Lennart Rehn (S)

Ordförande

Telefon: 0733-86 68 77

E-post: lennart.p.rehn@tidaholm.se

 

Håkan Daremark (KD)

Vice ordförande

Telefon: 0705-92 31 84

E-post: hakan.p.daremark@tidaholm.se

Kallelser och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2018-11-15.pdföppnas i nytt fönster 6.4 MB 2018-11-12 07.19
Kallelse TN 2018-10-18.pdföppnas i nytt fönster 20.2 MB 2018-10-11 15.35
Kallelse TN 2018-09-13.pdföppnas i nytt fönster 10.6 MB 2018-09-06 11.17
Kallelse TN 2018-06-20.pdföppnas i nytt fönster 23.3 MB 2018-06-13 12.57
Kallelse TN 2018-06-12.pdföppnas i nytt fönster 489.4 kB 2018-06-11 16.17
Kallelse TN 2018-05-17.pdföppnas i nytt fönster 19.5 MB 2018-05-09 16.17
Kallelse TN 2018-04-19.pdföppnas i nytt fönster 9.2 MB 2018-05-09 16.17
Kallelse TN 2018-03-22.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2018-04-11 15.40
Kallelse TN 2018-02-22.pdföppnas i nytt fönster 11.1 MB 2018-04-11 15.40
Kallelse TN 2018-01-25.pdföppnas i nytt fönster 16.9 MB 2018-04-11 15.40

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tekniska nämnden 2018-11-15.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-11-20 13.32
Tekniska nämnden 2018-10-18.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2018-10-25 07.53
Tekniska nämnden 2018-09-13.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-09-14 10.43
Tekniska nämnden 2018-06-20.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2018-06-25 14.52
Tekniska nämnden 2018-06-12.pdföppnas i nytt fönster 312.5 kB 2018-06-12 15.20
Tekniska nämnden 2018-05-17.pdföppnas i nytt fönster 823.8 kB 2018-05-18 13.44
Tekniska nämnden 2018-04-19.pdföppnas i nytt fönster 625.4 kB 2018-05-09 15.57
Tekniska nämnden 2018-03-22 a.pdföppnas i nytt fönster 990.1 kB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2018-03-22 b.pdföppnas i nytt fönster 687.1 kB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2018-02-22.pdföppnas i nytt fönster 15 MB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2018-01-25.pdföppnas i nytt fönster 843 kB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2017-10-19.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2017-09-14.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-04-11 15.42
Tekniska nämnden 2017-06-15.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-11 15.42

Kontakt

Siv Strand

Nämndsekreterare

Telefon: 0502-60 60 95

E-post: siv.strand@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:20 november 2018