Jävsnämnd

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv.

Sammanträdesdatum

2019

  • 3 januari
  • 21 mars
  • 19 juni
  • 19 september
  • 12 december

Ledamöter

Ledamöterna och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Kontakt

Henrik Vang (V)

Ordförande

E-post: henrik.p.vang@tidaholm.se


Torgny Hedlund (KD)

Vice ordförande

E-post: torgny.p.hedlund@tidaholm.se

Kallelser och handlingar

Det första mötet i jävsnämnden hålls den 3 januari.

Protokoll

Det första mötet i jävsnämnden hålls den 3 januari.

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:25 mars 2019