Kommunala bolag

Tidaholms kommun har två helägda bolag: Tidaholms Energi AB och Tidaholms Bostads AB. Tidaholms Energi AB har ett dotterbolag, Tidaholms Elnät AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om bolagen på deras respektive hemsidor:

Tidaholms Bostads AB - Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

Ordförande: Ingela Backman

Vice ordförande: Lennart Axelsson

Ledamöter: Maria Fredriksson, Per-Arne Lundberg, Per Bergström, Mikael Snäll, Katarina Wallgren

Lekmannarevisorer: Jan-Olof Sandberg, Tord Viktorsson

Lekmannarevisorsersättare: Mona larsson

Tidaholms Energi AB - Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

Ordförande: Ingela Backman

Vice ordförande: Lennart Axelsson

Ledamöter: Maria Fredriksson, Per-Arne Lundberg, Per Bergström, Mikael Snäll, Katarina Wallgren

Lekmannarevisorer: Jan-Olof Sandberg, Tord Viktorsson

Lekmannarevisorsersättare: Mona Larsson

Tidaholms Elnät AB - Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

Ordförande: Ingela Backman

Vice ordförande: Lennart Axelsson

Ledamöter: Maria Fredriksson, Per-Arne Lundberg, Per Bergström, Mikael Snäll, Katarina Wallgren

Lekmannarevisorer: Jan-Olof Sandberg, Tord Viktorsson

Lekmannarevisorsersättare: Mona Larsson

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 september 2018