Uppföljning och resultat

Vi vill vara säkra på att det vi gör är det som efterfrågas av våra medborgare. Därför arbetar vi med målstyrning för att mäta och följa upp våra resultat.

Ett sätt att följa upp vårt arbete är genom olika undersökningar där vi mäter vårt resultat. Här finns information om några av de undersökningar vi genomför regelbundet.

Ibland har vi ett specifikt område som vi vill ha dina synpunkter kring, det kallar vi medborgardialog. Våra verksamheter genomför också regelbundet undersökningar bland dem som nyttjar våra tjänster.

Medborgarundersökning (SCB)

Vartannat år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökningar i landets kommuner. Här finns Tidaholms kommuns resultat från de senaste åren.

Resultat 2017

Äldre resultat

Nyckeltal för kommunen - öppen data

I Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats finns en stor mängd nyckeltal från alla landes kommuner och landsting. Här kan du själv hitta information och jämföra kommuner och landsting mot varandra.

Insikt

Du som är privatperson och har sökt bygglov hos kommunen får efter ärendes avslut frågor om hur du upplevt kontakten med kommunen. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att förbättra vår service.

Du som är företagare kan också få frågor gällande markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Hållbarhetsundersökning - Miljöbarometern

Aktuell hållbarhet rankar varje år kommuners arbete med miljö och hållbarhet. Tidaholms kommuns resultat finns på aktuell hållarhets hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Lena Ask

Kvalité- och utvecklingsstrateg

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.ask@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 juni 2019