Miljödiplom kultur- och fritids­förvaltningen

Miljödiplom kultur- och fritidsförvaltningen Tidaholms kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera olika typer av verksamheter i Tidaholms kommun samt även i Varbergs kommun. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn och följa miljölagstiftningen är en självklarhet och ska vara en central del i alla verksamheter.

Gemensamma åtgärder för att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är:

  • Införa en enhetlig avfallssortering i hela förvaltningen både internt och externt för allmänheten samt minimera matavfall och svinn
  • Göra samlade inköp för att minska mängden transporter och emballage samt minimera användningen av plast och engångsmaterial
  • Informera allmänheten om återbruk
  • All personal ska vara miljöutbildad och bli miljömedvetna
  • Miljöpolicyn ska kommuniceras på hemsidan

Kontakt

Åsa Sjögren

Nämndsekreterare

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: asa.sjogren@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 maj 2020