Mänskliga rättigheter

Vi vill främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Därför arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka diskriminering. I arbetet med mänskliga rättigheter har vi tre fokusområden.

Barn och ungas rättigheter

Tidaholms kommun arbetar för att vara en barnrättssäker kommun. Det innebär att barns rättigheter alltid ska beaktas i beslut som rör dem. För att säkerställa att hänsyn tas till barns perspektiv har vi ett barnrättsnätverk där personal från de flesta förvaltningar ingår.

För att öka inflytandet från unga finns en ungdomsgrupp som regelbundet träffar politiker och tjänstepersoner för att diskutera relevanta frågor. Ungdomarna är i åldern 13-19 år och gruppen välkomnar fler medlemmar. Välkommen att kontakta kommunens folkhälsostrateg om du vill vara med i gruppen.

Jämställdhet

Tidaholms kommun har skrivit under CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Arbetet innebär ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering. Det innebär att kommunen som arbetsgivare ska arbeta med jämställdhet vid exempelvis rekrytering och lön.

Kommunen arbetar också i en förebyggande samverkan med primärvård, polis och frivård utifrån det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Tillgänglighet

Tidaholms kommun bedriver sitt arbete utifrån ett politiskt program för funktionshinderfrågor. Målet är att göra den fysiska miljön tillgänglig för personer som har en funktionsnedsättning.

I Tillgänglighetsdatabasen kan du söka efter den verksamhet eller lokal som du önskar besöka i kommunen. I databasen väljer du information utifrån dina behov för att se om lokalen är tillgänglig.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2018