Agenda 2030

De 17 globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Agenda 2030 och målstyrning

I Tidaholms kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen. I kommunens målstyrningasarbete är målen kopplade till kommunens strategiska mål, vilket det står att läsa om i kommunens strategiska plan och budget.

I den nationella databasen Kolada kopplas de globala målen till svenska kommuners resultat i olika mätningar. Här kan du se hur Tidaholm lever upp till olika mål. Färgsättningen bygger på att de 25 % som har bäst resultat får grönt och de 25 % som har sämst får rött, de 50 % som placerar sig i mitten får gult.

Glokala Sverige

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Tidaholm är en av dem. Det innebär att kommunen har ett utbyte med andra om arbetet med de globala målen och får stöd i att utveckla arbetet.

Kontakt

Lena Ask

Kvalité- och utvecklingsstrateg

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.ask@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 oktober 2019