Lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Deltagare i rådet

 • Ordförande: Bengt Höglander, socialchef
 • Sekreterare: Malin Gustafsson, folkhälsostrateg

Deltagare:

 • Anneli Alm, utbildningschef
 • Peter Lann, miljö- och byggchef
 • Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef
 • Kjell Jonsson, teknisk chef
 • Pema Malmgren, kultur- och fritidschef
 • Malin Lundberg, näringslivschef
 • Anna-Lena Mann, polisen
 • Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
 • Magnus Larsson, representant för hyresvärdarna i kommunen

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 maj 2018