Lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Deltagare i rådet

  • Ordförande: Bengt Höglander, socialchef
  • Sekreterare: Malin Gustafsson, folkhälsostrateg

Deltagare:

  • Anneli Alm, utbildningschef
  • Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef
  • Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
  • Pema Malmgren, kultur- och fritidschef
  • Malin Lundberg, näringslivschef
  • Anna-Lena Mann, kommunpolis
  • Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
  • Magnus Larsson, representant för hyresvärdarna i kommunen

Utgångspunkter

Arbetet i BRÅ bygger på en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Varje år tas fram ett medborgarlöfte och en handlingsplan.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 juli 2019