Medborgarförslag

Har du en idé som du vill dela med dig av? Alla som är folkbokförda i Tidaholm, även barn, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige.

Ditt förslag kan gälla precis vad som helst, så länge det inte strider mot någon lag eller författning, handlar om myndighetsutövning mot enskild person eller avse ett personärende. Har du mer än ett förslag så ska du lämna flera förslag.

Du kan lämna in ditt medborgarförslag antingen via en e-tjänst eller genom att skicka in ett formulär där namn, adress och folkbokföringsort ska finnas med. Du kan lämna förslaget till kommunkansliet eller direkt till kommunfullmäktiges presidium i samband med ett fullmäktigesammanträde.

Du får besked från kommunen när ditt medborgarförslag ska tas upp av kommunfullmäktige och du får då också möjlighet att vara med och presentera förslaget. Ditt medborgarförslag behandlas och beslutas sedan i den nämnd som hanterar liknande frågor. Om ditt förslag rör flera nämnders verksamhetsområden eller är av principiell karaktär tas det upp för beslut i kommunfullmäktige.

Tänk på att förslag endast kan lämnas av en enskild person, inte av föreningar eller organisationer samt att ett medborgarförslag alltid är en allmän handling som alla kan ta del av.

Ta del av medborgarförslag

Välkommen att kontakta kansliavdelningen för att ta del av medborgarförslag som hanterats av politiken.

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 juni 2019