Sammanträdes­protokoll från samhällsbyggnads­nämnden 2023-11-09

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 116-129

Anslaget publicerades: 2023-11-15

Anslaget tas ner: 2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se