Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2023-09-06

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil på instansens sida under Politisk organisation. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragraf: § 149

Anslaget publicerades: 2023-09-06

Anslaget tas ner: 2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se