Sammanträdes­protokoll från kommunfullmäktige 2023-02-27

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 11-19 samt § 22

Anslaget publicerades: 2023-03-08

Anslaget tas ner: 2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se