Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg 2023-02-21

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-10

Anslaget publicerades: 2023-03-07

Anslaget tas ner: 2023-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Skaraborg, Skövde

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se