Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2023-02-28

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 16-29

Anslaget publicerades: 2023-03-06

Anslaget tas ner: 2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se