Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnde 2021-05-27

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 49-59

Anslaget publicerades: 2021-05-27

Anslaget tas ner: 2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se