Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbunden i Skaraborg 2020-09-18

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-9

Anslaget publicerades: 2020-10-13

Anslaget tas ner: 2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se