Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-14

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 180-198

Anslaget publicerades: 2020-10-15

Anslaget tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

  • Protokoll Kommunstyrelsen 2020-10-14

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se