Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 2020-02-24

Dagordning och kallelse till sammanträdet finns som PDF-fil nedan.

Anslag/Bevis

Anslaget publicerades: 2020-02-13

Anslaget tas ner: 2020-02-24

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se