Sammanträdes­protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2020-01-23

Protokollet är nu justerat och anslagsbeviset finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Anslaget publicerades: 2020-02-05

Anslaget tas ner: 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se