Sammanträdes­protokoll från samordnings­förbundet Östra Skaraborg 2019-12-12

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-10

Anslaget publicerades: 2020-02-03

Anslaget tas ner: 2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se