Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-01-23

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-16

Anslaget publicerades: 2020-02-03

Anslaget tas ner: 2020-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Utbildningskontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se