Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 143-163

Anslaget publicerades

2019-09-04

Anslaget tas ner

2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se