Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetutskott 2019-08-22

Protokollet är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 62-70

Anslaget publicerades

2019-09-04

Anslaget tas ner

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se