Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-08-13

Protokollet är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 166- 171, §§ 174 - 177

Anslaget publicerades

2019-08-27

Anslaget tas ner

2019-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se