Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-06-17

Protokollet är nu justerat. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 6

Anslaget publicerades

2019-08-06

Anslaget tas ner

2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se